Stage

In het kader van het derde jaar van de opleiding klassieke homeopathie zoek ik voor mijn stage mensen die tegen een goedkoper tarief zich willen laten behandelen. Uiteraard wordt de behandeling gedaan onder supervisie van een gevestigd homeopaat. De stage omvat per persoon een consult en twee vervolgconsulten.
Voorafgaand aan het eerste consult moet er een stage/behandelingsovereenkomst worden ondertekend en voor kinderen ook een toestemmingsformulier.

Consult

In het eerste consult worden de klachten uitgebreid besproken. Op basis van het consult wordt een homeopathisch middel gekozen en naar u toegestuurd.
Meestal na een maand wordt een vervolgconsult ingepland. Afhankelijk van de aard van uw klachten, kan dit ook eerder of later zijn. Tijdens het vervolgconsult worden de mogelijke veranderingen van uw klachten besproken. Indien nodig krijgt u een andere homeopathisch middel.

Locatie

In Apeldoorn kan ik bij u langskomen. Via de laptop met bijvoorbeeld Zoom kan een homeopaat meekijken, zodat de kwaliteit wordt geborgd.
Buiten de regio Apeldoorn kan de consult online plaatsvinden.

Contact formulier